حمایت اداره نظام مهندسی کشاورزی از برنامه های پیشنهادی حجتی

آزمون نظام مهندسی

 در بیانیه این اداره آمده است : در برنامه پیشنهادی محمود حجتی که با خط مش اقتصاد مقاومتی , ایجاد و اشتغال تهیه و تنظیم شده‌است بیست و شش پروژه دارای اهمیت اعم از : گسترش گل منزل ها , آب خیزداری , کویر زدایی , گسترش گلشن در زمین ها شیب دار , سامانه های نوین آب پاشی , انتقال و اشاعه فراگیر علم نوین به منفعت برداران و طرح مکانیزاسیون که متضمن خودکفایی و تامین امنیت غذایی مرزوبوم خواهد بود , در فرمان فعالیت قرار گرفته است .

این بیانیه به دنبال بیش تر می نماید : منش تعاملی وزیر پیشنهادی مجاهدت کشاورزی با ارگان های مردمان ارگان که در دولت یازدهم نیز خیلی اثرگذار بود , به اعتقادوباور با مبانی مطرح شده در برنامه پیشنهادی دولت دوازدهم بمراتب بیشتر و بیشتر خواهد شد .

از سمت دیگر , سود گیری از توان تخصصی موسسه ها علم بنیان و نیز چنین شرکت ها سرویس ها فنی - مهندسی در اجرای برنامه مورد دقت بدون شوخی قرارگرفته است که‌این منش موجب دل گرمی هرچه اضافه بخش غیردولتی و منفعت برداران و تشکلها و نهاد های تاثیرگذار نظیر اداره نظام مهندسی کشاورزی و منابع ارگانیک را که از توان علمی , فنی و تخصصی دویست و بیست هزار عضو حقیقی و واقعی و خیر عضو حقوقی در قالب موسسه ها فنی - مهندسی شامل است , در ادامه خواهد داشت .

این بیانیه در خاتمه میگوید : توقع داریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای قاطع خویش به وزیر پیشنهادی مجاهدت کشاورزی موضوع فایده مندی از توان مدیریتی او را آماده نمایند تا گام دیگری برای به وقوع پیوستن هدف ها اقتصاد مقاومتی و مهیا شدن مسئله خودکفایی در ایجاد محصول ها راهبردی و تامین امنیت غذایی مرز و بوم برداشته شود .

محمود حجتی که بعنوان مورد پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت مجاهدت کشاورزی معرفی شده‌است , با برد انقلاب اسلامی وارد مجاهدت سازندگی شوید و بعداز آن بعنوان استاندار سیستان و بلوچستان انجام سرویس کرد .

او سال هفتاد و سه اجراکننده طرح سد کرخه شد و از سال هفتاد و شش عدد سال هفتاد و خیر تصدی وزارت راه و روش و ترابری را بعهده گرفت .

حجتی در سال هفتاد و خیر که ضابطه مخلوط وزارت کشاوری و مجاهدت سازندگی در مجلس شورای اسلامی ثبت شوید , رئیس و ساماندهی وزارت منزل نو را پذیرفت .

/ 0 نظر / 19 بازدید