با این روش لب خویش را پرتر نشان دهید

با این روش لب خویش را پرتر نشان دهید
<a href="https://ar.drazarnoush.com">تجمیل الانف</a>!!
اصلی ترین چیز برای داشتن یک آرایش و پیرایش لب قشنگ داشتن خط لب است . برای این‌که لب های تان را حجیم خیس و پرتر نشان دهید بایستی خط لب تان را خارج محدوده لب های تان بکشید . ولی بایستی دقت داشته باشید که بیش تر از حد بیرون از محدوده لب تان خط لب را نکشید چون آرایش و پیرایش تان را تصنعی و مصنوعی جلوه می‌دهد .

با این روش لب خویش را پرتر نشان دهید!!

آن‌گاه با به عبارتی خط لب تمام مرحله لب تان را مالامال فرمائید . مثل هنگامی که لب تان را با رژ لب مالامال می‌کنید . آن‌گاه از رژ لبی که رنگ آن تقریا همرنگ خط لب تان است استفاده کرده و تماما روی تراز لب تان را لبریز نمایید . در‌این تراز با برس های منحصر به فرد سایه های پودری یه خرده سایه نقره ای روی لب زیر و بالای تان بزنید .

با این روش لب خویش را پرتر نشان دهید!!

توجه فرمائید که‌این سایه پودری نباید در تمام مرحله لب تان باشد بلکه صرفا در نصیب میانی لب بالا و ذیل آن را محو فرمائید . در سطح انتها بر روی آن از یک برق لب تحت عنوان اثبات کننده استفاده نمائید . اعتنا داشته باشید زیرا برق لب به طور مایع هست در هنگام زدن آن مراقب باشید از خطوط لب تان خارج نزند .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3215.807387193495!2d59.57782241480433!3d36.29272318005622!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3f6c916e8c2f5d65%3A0x4b36b2ccd776a6c9!2z2KzYsdin2K0g2b7ZhNin2LPYqtuM2qkg2K_aqdiq2LEg2KfZhNmH2KfZhSDYotiw2LHZhtmI2LQ!5e0!3m2!1sen!2sfr!4v1504509134023" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

/ 0 نظر / 7 بازدید