درخواست انجمن ام اس استان خراسان رضوی از اعضای اداره

درخواست انجمن ام اس استان خراسان رضوی از اعضای اداره
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a>
به گزارش اداره نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی انجمن مردمان ارگان حمایت ار بیماران ام اس استان خراسان رضوی در مشهد مقدس با قریب به چهارهزار و نهصد بیمار ام اس سرگرم به اجرای وظایف حمایتی خویش در نیز راهی با این عزیران میباشد . از آن جا که بیماری ام اس تقریبا بیماری ناشناخته ای در جامعه محسوب میشود و با اعتنا به این که فلسفه تشکیل NGO های مردمان ارگان کمک به دولت میباشد درخواست انجمن ام اس استان خراسان رضوی از اعضای اداره


درخواست انجمن ام اس استان خراسان رضوی از اعضای اداره
اداره نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
به این ترتیب هیچ دارایی ی دولتی نداشته و به طور کامل متکی بهمراهی انسانهای نیکوکار میباشد . از چهارهزار و نهصد نفر بیمار ام اس در حدود هزار و پانصد نفر به لطف خدا از وضعیت مالی نسبتا مناسبی برخوردار بوده و یا دارای بیمه مکمل می باشند که هزینه های سنگین این بیماری را بعضی راحتتر پرداخت مینمایند , در حدود دو هزار نفر نیاز به سی تا ۶۰ % نیز یاری انجمن و نیکوکاران داشته و قریب به هزار وچهارصد نفر از این بزرگواران در آمد مناسبی نداشته و از قشرها آسیبپذیر جامعه می باشند و مطلقا برای پرداخت هزینه های جاری که کلا هر ماه برای کلیه بیماران تکرار میشود در گیر مشکلات عدیده ای میباشند .
- در صورت تمایل اعضای متشخص نظام مهندسی ساختمان استان بدلخواه خویش ماهانه از یک هزار تومان تا ۱۰ هزار تومان به طور دائمی با هماهنگی آن اداره با شخصیت به حساب انجمن ام اس استان خراسان رضوی هدیه نمایند .
– جمعی از عزیزان ام اس قصد ساختن بنت و یا دریافت کردن پایانکار را دارا‌هستند ( چه آنانیکه از حیث معیشتی ضعیف میباشند و به افرادی که تمکن مالی دارا‌هستند ) براین اساس خواهشمندیم در صورت امکان درصد تخفیف ویژه و مناسبی از سهم آن اداره با شخصیت را در هزینه مذکور حیث کرده تا با این مساعدت به آنانیکه وضعیت معیشتی مطلوب نداشته یاری مستقیم شده و آنانیکه وضعیت مالی دلخواه داشته نیز با مساعدت شما میتوانند به انجمن در روش رسیدن به هدف ها خویش که همانا نیز راهی بیماران میباشد نیز یاری رسانند .
پبشاپیش از این مبادرت نیکوکارانه و نیز یاری انجمن , صمیمانه قدردانی گزار و کمال امتنان را داریم .
شماره حساب ۵۴۰۷۲۴۷۸۳۵ بانک تجارت شعبه احمد آباد بنام انجمن ام . اس استان خراسان رضوی
شماره کارت عابر بانک انجمن ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۱۵۰۷۱۰
نشانی : خیابان احمدآباد - خیابان قائم دوازده – پلاک پنجاه – گوشی تلفن : ۳۸۴۴۶۳۴۷<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

/ 0 نظر / 22 بازدید