خروج بازار مسکن از بیحرکتی در نصفه دوم سال ۹۵


در سال پیشین ارتقا توان خرید مسکن برای خانوارهای اهل ایران با پرداخت وام ها مسکن تا ۵۰ درصد ارزش حقیقی آن بود که در همین رابطه هم با مصوبه شورای پول و اعتبار در آخرها سال ۹۴ شاهد ارتقا وام ها خرید مسکن از ۳۵ به ۱۶۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ , ۱۲۰ میلیون تومان در شهرهای میانی و ۸۰ میلیون تومان در شهرهای کوچک بودیم .

نائب رئیس مسکن و ساختمان وزیر رویه و شهرسازی ادامه اعطا کرد : بر پایه ی نهایی آمار , هنگام اعلام قانونی ارتقا وام ها خرید مسکن , روزمره ۱۳۵ نفر در بانک سرمایه گذاری می‌کردند که در اسفندماه سال قبل این رقم به ۲۵۰ سرمایه گذاری طی روز رسید و در حالا نظارت میزان استقبال و موفقیت اجرای این طرح هستیم .

نائب رئیس وزیر روش و شهرسازی ادامه اعطا کرد : از سایر برنامه‌های وزارت شیوه و شهرسازی که بر انجام آن تاکید داریم کاهش نرخ سود وام ها مسکن و ارتقا برهه زمانی بازپرداخت اقساط آن است که کارایی میکنیم آن را به آخر و عاقبت برسانیم .

مظاهریان در تشریح موقعیت بازار کنونی مسکن اظهار‌کرد : سکون در بازار مسکن به‌این معناست که راندمان اقتصادی و کار در آن کاهش پیدا کرده است در حالیکه ما شاهد ارتقاء ایجاد در بازار مسکن هستیم ولی نکته این است که تقاضا متناسب با ساخت مسکن نیست که عملکرد ما در وزارت رویه و شهرسازی همسان کردن ارتقاء تقاضا و عرضه در بازار مسکن و همینطور حمایت به طور همزمان از انبوه‌سازان و خانوارهای نیازمند مسکن است .

این منزلت مسئول در وزارت راه و روش و شهرسازی با اشاره به تفاوت رونق بازار مسکن با رونق در بازار بورس , دلار , سکه و طلا جواهرات افزود : بازار مسکن برخلاف بازار بورس , دلار , سکه و طلا جواهرات که تخت گاز به متغیرها جواب میدهد , فرایند جواب و عکس العمل سریعی ندارد . فعلا ما شاهد اضافی ایجاد مسکن گران قیمت و مجلل در سرزمین هستیم که‌این ساخت مورد تقاضای مردمان نیست .

آزمون نظام مهندسی

¬¬¬¬

/ 0 نظر / 3 بازدید