حریق در کمین چهل ساختمان بلند مشهد مقدس


آزمون نظام مهندسی
حسین کامران دیسفانی اظهار کرد : چهل ساختمان بلند تشکیل‌شده تازه داریم که نماهای آن‌ها ترکیبی از کامپوزیت و پلی اورتان یا این که کامپوزیت و شیشه است و بایستی نمای آن ها بررسی گردد و مجدد تائید کیفیت اخذ نمایند .
او نیز چنین , با اشاره به این که در ساخت و ساز هتل روتانای شهر مشهد مقدس از مصالح ساختمانی غیراستاندارد و نامرغوب استفاده شده بود , از تشکیل کمیته شناسایی ساختمانهای پرخطر در شهر مشهد مقدس و اطراف بقعه مطهر رضوی و ارائه گزارش این کمیته در ۳ ماه آتی برای ساختمانهای تیم دال ( بالای پنج هزار متر و یازده طبقه ) در استان , خبر اعطا کرد .
کامران درمورد عامل آتش هتل روتانای شهر مشهد مقدس ادامه بخشید : این پروژه در دوران میانی انجام عملیات ساختمانی قرار داشت و نقشه ‌ها در اداره نظام‌ مهندسی ساختمان بررسی شده اما مدرک پایانکار هنوز بسازمان ارائه نگردیده بود .
کامران تصریح کرد : گزارشی که در باره آتش هتل درحال ساخت روتانا بیان شده گواه این است که هتل در بخشهایی در درحال حاضر جوش کاری بوده که بجهت قابل‌ اشتعال بودن نما , جرقه‌ای ساخت و حریق شروع می شود و این فاجعه روی می‌دهد .
او بابیان این که مصالح غیراستاندارد و نمای کامپوزیت قابل ‌اشتعال و نامرغوب و نیز چنین فقدان ناظر مقیم حین انجام عملیات ساختمانی از علل این آتش است , افزود : ورود مصالح غیراستاندارد بکشور چالشی است که امروزه با آن مواجه هستیم . معمولا ارزش نماهای کامپوزیت غیراستاندارد و مشتعل شونده نصف نمای کامپوزیت استاندارد است و بهمین علت نیز جمع اکثری به موجب صرفه اقتصادی کوتاه بازه به‌این سمت گرایش دارا‌هستند .


NB01
NB01 . . .
کتاب کلیدواژه امتحان نظام مهندسی تاسیسات برقی
کتاب کلیدواژه امتحان نظام مهندسی تا . . .
کتاب تشریح پرسش های امتحان نظام مهندسی تاسیسات برقی
کتاب تشریح پرسش های امتحان نظام مهن . . .
بسته طلائی امتحان نظام مهندسی پباده سازی معماری
بسته طلائی امتحان نظام مهندسی پباده سازی . . .
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی اجرا معماری
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی اجرا . . .
NB24
NB24 . . .
NB20
NB20 . . .
NB21 . cover
NB21 . cover . . .
NB01
NB01 . . .
کتاب کلیدواژه امتحان نظام مهندسی تاسیسات برقی
کتاب کلیدواژه امتحان نظام مهندسی تا . . .
کتاب تشریح پرسش های امتحان نظام مهندسی تاسیسات برقی
کتاب تشریح پرسش های امتحان نظام مهن . . .
بسته طلائی امتحان نظام مهندسی پباده سازی معماری
بسته طلائی امتحان نظام مهندسی پباده سازی . . .
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی اجرا معماری
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی اجرا . . .
NB24
NB24 . . .
NB20
NB20 . . .
NB21 . cover
NB21 . cover . . .


او با اشاره به این‌که آتش ساختمان بلند سلمان شهر مشهد در سال پیش مشابه به آتش هتل روتانا بود , خاطر نشان کرد : اداره نظام مهندسی ساختمان استان در باره استفاده نکردن از نوعی ورق آتشزا در نمای ساختمان تا قبل از این اطلاعیه داده است و مهندسین موظفند در این مورد در دعوا تحلیل اعتنا ضروری را بعمل آورند . اما از آن‌جا که عموما ناظر مقیم در پروژه ها حضور ندارد و ناظرین بصورت تراز ای به پروژه ها ورود مینمایند , چنین مشکلاتی به‌وجود میاید .
مدیر اداره نظام مهندسی ساختمان استان تیتر کرد : رخداد دیگری نیز که در آتش هتل روتانای شهر مشهد رویداد دسترسی نداشتن خودروهای حریق آدرس بمحل آتش بود که قابلیت و امکان استقرار آن‌ها در جناح نمای پشتی ساختمان مهیا نشد .
او اظهار داشت : برای جلوگیری از وقوع چنین حریقی درین هتل صاحبکار می بایست مصالح استاندارد تنظیم می کرد , مهندس ناظر می بایست در دست گرفتن واجب را انجام میداد و اجرا کننده نیز بایستی در دست گرفتن و تحلیل دقیقی میداشت . با این وجود و هر چند ارزیابی بر مصالح ساختمانی بعهده ناظران ساختمانی است اما مشکلی که داریم این است که در پروژه‌های بزرگ نیز ناظران بصورت تراز ‌ای تعریف میگردند . اعتقادی که داشته و دارم و اکنون در استان هم در اکنون پی گیری قضیه هستم , اینست که‌این مدل چک برای ساختمانهای بزرگ پاسخ گو نیست و بایستی تصحیح گردد .
کامران ذکر کرد : بایستی تشکلهای حقوقی مسئولیت بررسی را بعهده بگیرند و ساختمانهای دارای اهمیت و چه بسا همگی ساختمانها , ناظر مقیم داشته باشند تا هرگونه مصالحی که در ساختمان استفاده می شود را گذشته از استفاده تایید نمایند .

/ 0 نظر / 3 بازدید