آزمون نظام مهندسی

حسن قربانخانی در جواب به‌این سئوال که آیا دو نقشه ای بودن در میدان ساخت و ساز در تهران شدت بیشتری دارد؟گفت : ریشه 2 نقشه‌ای بودن ساخت و ساز بدین بر می گردد که شهرداریهای میهن خویش گردان می‌باشند , براین اساس می بایست به گونه‌ای تأمین درآمد نمایند تا بتوانند شهر خویش را سازمان نمایند . این فقط به شهرداری تهران محدود نمیشود و در سراسر میهن این مورد انجام می شود .

او افزود : متأسفانه یک کدام از راحت‌ترین درآمدها برای شهرداری این است که پول تخلفات ساختمانی را که عدد قابل توجهی نیز هست دریافت نمایند , براین اساس ارگانیک است که مالکان ساختمانی براساس مقررات و ضوابط شهرداری یک نقشه را جهت دریافت گرفتن مجوز ارائه نمایند ولی زیرا شهرداری‌ها براساس همیاری با کمسیون ماده 100 این مالکان را جریمه می کنند یک نقشه دیگری را هم تهیه و تنظیم می نمایند و براساس فرمان نقشه دوم مبادرت به ساخت و ساز کرده و جریمه را پرداخت میکنند .

* حدود 50 درصد درآمد شهرداری قرار است از فروش تراکم و تخلفات ساختمانی تأمین شود

قربانخانی در جواب بدین سوال که آیا آماری در دست است که هر ساله شهرداری‌ها چه میزان جریمه از بابت همین مبادرت مالکان دریافت میکنند , اظهارداشت : براساس آمارهای اعلام شده از سمت شهرداری تهران حدود 50 درصد درآمد شهرداری قرار است از فروش تراکم و تخلفات ساختمانی تأمین شود . آزمون نظام مهندسی

به گفته مدیریت اداره نظام مهندسی ساختمان استان تهران , در شهرهای استان تهران این عدد فراتر است و به 60 تا 70 درصد میرسد .

قربانخانی ادامه اعطا کرد : سود بیشتر سازندگان که بساز بفروش می باشند این است که بیش تر از پروانه صادره مبادرت به ساخت و ساز نمایند براین اساس عملکرد می نمایند که بیشتر مبادرت به ساخت و ساز نمایند و نسبت به تراکم رعایت کمتری نمایند و این بهترین وضعیت برای سازنده‌ها است براین اساس مشاجره 2 نقشه‌ای بودن مدتهاست که مطرح است و مورد جدیدی نیست .

مدیر اداره نظام مهندسی ساختمان استان تهران در جواب به‌این سوال که می‌توان اذعان کرد که 2 نقشه‌ای بودن تا وقتیکه درآمد شهرداری‌ها از فروش تراکم باشد پابرجا است , ذکر کرد : تا روزی که برای شهرداری‌ها این پول‌ها با اهمیت است و منبع درآمد آنان است و کمیسیون‌های ماده 100 نیز به جای تخریب با جریمه نقص‌ را حل مینمایند و بعید است که‌این قضیه به سادگی مرتفع شود .

قربانخانی در جواب به‌این سوال که 2 نقشه‌ای بودن چه مضراتی داراست اعلام‌کرد : دعوا 2 نقشه‌ای احتمال دارد به تنهایی مورد خاصی نباشد ولی دعوا این است که دو نقشه ای بودن یعنی این که صاحب و مالک می خواهد بیش تر از آن چیزی که ضابطه اذن داده انجام دهد مبادرت به ساخت و ساز می‌نماید .

او ادامه اعطا کرد : پس احتمال دارد سازنده‌ای 2 نقشه اخذ نماید و براساس ضابطه و قوانین شهرداری نقشه معماری و بنا را تغییر‌و تحول و تصحیح نماید این به تنهایی مشکلی را ساخت نمی کند و احتمال دارد بنا با صرفه و بهتری نیز داشته باشد ولی خلل در 2 نقشه‌ای بودن است این آن چیزی که میخواهد اجرا شود و آن چیزی که به صادر شدن پروانه ختم می‌شود متعدد است .

/ 0 نظر / 4 بازدید