سیزده هزار مهندس کشاورزی در اداره عضو شده‌اند


سیزده هزار مهندس کشاورزی در اداره
شفیعی در دیدار با نماینده‌ی البته فقید در استان با اشاره به‌این اینکه ضابطه تاسیس اداره نظام مهندسی سال هشتاد در مجلس شورای اسلامی ثبت و عملا وارد فاز اجرایی شده‌است , اعلام‌کرد : همه پرسی اداره نظام مهندسی هر ۴ سال یک توشه در استان برگزار و در آن یازده نفر تحت عنوان اعضای شورا تعیین می شوند که از این بین چهار نفر به طور انتصابی و هفت نفر به طور انتخابی به وسیله اعضاء صورت می گیرند .
او خاطرنشان کرد : انگیزه از تشکیل این اداره ارتقا ضریب نفوذ پذیری علم بمزارع به سوی افزایش یه خرده و کیفی محصول ها کشاورزی با محافظت و پایداری محیط زیست و منابع تجدید شونده و حمایت از حقوق و دستمزد صنفی مهندسی بود .
مدیریت اداره نظام مهندسی استان ادامه بخشید : تعداد اعضای حقیقی وواقعی اداره به سیزده هزار هزار نفر و تعداد اعضای حقوقی به چهارصد و چهل و یک عضو رسیده است که دست کم سند آن‌ها برای عضویت در‌این اداره کارشناسی در یکی‌از گرایشهای حرفه مهندسی کشاورزی است و این اداره علاوه بر شهر تبریز در بیست شهر دیگر استان کنسولگری دارااست .
آزمون نظام مهندسی

NB20
NB20 . . .
عضویت در شبکه تلگرام
عضویت در شبکه تلگرام . . .
NB01
NB01 . . .
NB03
NB03 . . .
گنجینه کتابهای امتحان نظام مهندسی تاسیسات برقی
گنجینه کتابهای امتحان نظام مهندسی ت . . .
عضویت در شبکه تلگرام
عضویت در شبکه تلگرام . . .
وب سایت فردی محمدکریمی
تارنما فردی محمدکریمی . . .
NB72
NB72 . . .
NB20
NB20 . . .
عضویت در شبکه تلگرام
عضویت در شبکه تلگرام . . .
NB01
NB01 . . .
NB03
NB03 . . .
گنجینه کتابهای امتحان نظام مهندسی تاسیسات برقی
گنجینه کتابهای امتحان نظام مهندسی ت . . .
عضویت در شبکه تلگرام
عضویت در شبکه تلگرام . . .
وبسایت فردی محمدکریمی
تارنما فردی محمدکریمی . . .
NB72
NB72 . . .


شفیعی محاسبه بر حسن انجام سرویس ها مهندسی در چارچوب مقرارت اصل چهل و چهار قانون اساسی ایران را مهمترین وظیفه اداره نظام مهندسی اعلام و تصریح کرد : به نسبت دادن ضابطه ارتقا منفعت وری بخش کشاورزی و منابع ارگانیک , ضابطه نظام جامع دام پروی , گل منزل و ضوابط شبیه همه صادر شدن مجوزهای کشاورزی , ارزیابی فنی بر احداث , قابلیت سنجی طرحها و … . از سمت اداره مجاهدت کشاورزی استان بدین اداره واگذار شده‌است .
مدیر اداره نظام مهندسی کشاورزی و منابع ارگانیک شمال غرب مرزوبوم برگزاری عصر های آموزشی تخصصی عملی درسمت ارائه آموزشهای آپدیت به اعضای اداره نظام مهندسی را از سایر برنامه های این اداره اعلام نمود .
او در خاتمه ابراز امیدواری کرد با اجرای بدون نقص واگذاری تصدیگریها به بخش سری و اعتماد دولت به مهندسان برنا و فعال بتوانیم درآینده گام های کلیدی در جهت به وقوع پیوستن سخن ها منزلت معظم رهبری , اقتصاد مقاومتی , ساخت و اشتغال برداریم .

/ 0 نظر / 5 بازدید