اداره نظام مهندسی ساختمان

شاخص بورس پنج واحد افت کرد
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a>
در جریان دادوستدهای روز جاری بازار سرمایه تعداد هفتصدونودوهفت میلیون سهم و حق‌تقدم به بها دویست وبیست میلیارد تومان در سی وهشت هزار نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت پنج واحدی در طول هفتادونه هزار و نهصدوپنجاه وهفت واحد قرار گرفت . شاخص بورس پنج واحد افت کرد


شاخص بورس پنج واحد افت کرد
اداره نظام مهندسی ساختمان

شاخص بورس پنج واحد افت کرد
بیش ترین تاثیر منفی بر رویش دماسنج بازار سهام در روزجاری به اسم نمادهای رمپنا , تاپیکو و فولاژ شد و علیه نمادهای معاملاتی شپنا , اخابر و والبر با افت خویش بازدارنده ارتقاء طولانی تر شاخص گردیدند .
شاخصهای کلیدی بازار سرمایه نیز روز منفی را پشت راز گذاشتند به‌طوریکه شاخص بها ( وزنی ــ ارزشی ) یک واحد , کل ( نیز وزن ) بیست ونه واحد , ارزش ( نیز وزن ) بیست وسه واحد , آزاد شناور شش واحد و شاخص‌ دوم به ترتیب دویست و سی وچهار واحد کاهش یافتند .
در بازارهای فرابورس کشور ایران نیز با خرید و فروش دویست ویک میلیون برگه به قیمت هشتادونه میلیارد تومان در بیست وچهار هزار نوبت , آیفکس ۱٫۹ واحد افت کرد و در طول نهصدوپانزده واحد قرار گرفت .
نیز چنین در پایان معاملات روز جاری آرم معاملاتی شرکت ها کشاورزی و دام پروری مگسال جهت عرضه حق‌تقدم استفاده نشده , صنعتی سپنتا با اعتنا به اعلام پیش گویی درامد هر سهم سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند نودوشش , فرآوری مواد معدنی کشور‌ایران , سیمان سپید نی‌ریز , ایجاد محور اتومبیل سپس ازبرگزاری مجمع همگانی معمولی سالیانه بر پایه ی تقسیم سود نقدی و ایجاد برق ماه تاب کهنوج بعداز برگزاری مجمع همگانی معمولی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم به سالن شیشه‌ای برگشتند .
نشانه معاملاتی داروسازی اسوه , فولاد امیرکبیر کاشان , شیرپاستوریزه پگاه خراسان , حمل و نقل توکا برای برگزاری مجمع همگانی معمولی سالیانه بمنظور ثبت صورت های مالی , کمپانی سیمان ارومیه جهت برگزاری مجامع همگانی فوق العاده بمنظور تصمیم گیری در باب ارتقاء سرمایه – همگانی معمولی سالیانه بمنظور ثبت صورت های مالی و سرمایه‌گذاری ساختمانی نظام مهندسی کشور‌ایران برای برگزاری مجمع همگانی معمولی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام هم در روزجاری متوقف گردیدند .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

/ 0 نظر / 21 بازدید