صادر شدن قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی برای مدیر و معاونین شعب یک کدام از بانکها

صادر شدن قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی برای مدیر و معاونین شعب یک کدام از بانکها در پرونده چهل میلیاردی
به گزارش خبر ها نظام مهندسی ( https : //www . akhbarmohandesi . ir ) , سر کردگی اداره نظام مهندسی استان تهران از قرار وثیقه دو میلیارد تومانی برای چهار نفر از معاونین شعب یک کدام از بانکها در زمینه‌ی قضیه سپرده چهل میلیارد تومانی خبر اعطا کرد و اعلام‌کرد : از بعضا از اعضای هیات مدیره عصر ششم اداره نظام مهندسی گلایه عام مطرح کرده‌ایم . صادر شدن قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی برای مدیر و معاونین شعب یکی‌از بانکها


آزمون نظام مهندسی

صادر شدن قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی برای مدیریت و معاونین شعب یکی بانکها
حسین قربان خانی در زمینه‌ی نهایی شرایط تخلفات ارائه شده هیات مدیره عصر ششم اداره نظام مهندسی برای سرمایه گذاری چهل میلیارد تومانی در بانک شهر اظهار داشت : مشاجره اختلاس درمورد چهل میلیارد تومانی که در عصر ششم هیات مدیره نظام مهندسی چهل سرمایه گذاری شد و ظریف نیست به دلیل آن که اختلاس در موضوعات مدنی می‌تواند روی دهد , لذا در بخش سری می‌تواند مکر در امانت نامیده گردد .
قربانخانی ادامه اعطا کرد : توطئه در امانت نیز یک سری شرط داراست که دراین مکان اصلاً نیست , شخصی در هیأت مدیره زمان ششم نظام مهندسی تهران اعلام‌کرد که در‌حالتی که پول این اداره را در بانک شهر سپرده ‌گذاری نمائید , این بانک به شرکتهایی که در بافت فرسوده واحد مسکونی احداث نمایند وام می دهد و بنابراین نیز برای مهندسین کارآفرینی گردد و نیز به نفع مردمان است .
او افزود : هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران نیز به نیت خیرخواهانه چهل میلیارد تومان پول را در بانک شهر سپرده‌ گذاری کرد البته در زمانیکه این مبلغ را میخواستند سرمایه گذاری نمایند , شیطنتی انجام شوید و یک فرم سپید امضاء در وثیقه این پول را نیز گرفتند و کمپانی “ م ” “ ا ” آمد روی سپرده‌های نظام مهندسی ساختمان وام گرفت .
او اذعان کرد : اداره نظام مهندسی مبادرت حقوقی دراین مورد درمقابل بانک نموده است زیرا بانک نمیتوانسته این عمل را انجام دهد و قاضی نیز حکم داده که نمیتوانسته‌اند سپید امضاء بگیرند و اداره فارغ از داشتن دانش به‌این مسئله این عمل را نموده است , اما اداره نظام مهندسی نیز احتمال دارد در‌این مرود خطایی انجام داده باشد اما بهر حالا دادگاه حکم داده تا گزینش تکلیف پرونده , این چهل میلیارد تومان رمز جای خویش بماند و ماهانه نیز سود بیست درصدی خویش را اخذ کنیم .


جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی شهرسازی
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی شهرس . . .
NB22 . cover
NB22 . cover . . .
کتاب کلیدواژه امتحان نظام مهندسی تاسیسات برقی
کتاب کلیدواژه امتحان نظام مهندسی تا . . .
کتاب تشریح پرسش های امتحان نظام مهندسی تاسیسات برقی
کتاب تشریح پرسش های امتحان نظام مهن . . .
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی محاسبه معماری
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی نظار . . .
NB21 . cover
NB21 . cover . . .
NB71
NB71 . . .
عضویت در شبکه تلگرام
عضویت در شبکه تلگرام . . .
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی شهرسازی
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی شهرس . . .
NB22 . cover
NB22 . cover . . .
کتاب کلیدواژه امتحان نظام مهندسی تاسیسات برقی
کتاب کلیدواژه امتحان نظام مهندسی تا . . .
کتاب تشریح پرسش های امتحان نظام مهندسی تاسیسات برقی
کتاب تشریح پرسش های امتحان نظام مهن . . .
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی بررسی معماری
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی نظار . . .
NB21 . cover
NB21 . cover . . .
NB71
NB71 . . .
عضویت در شبکه تلگرام
عضویت در شبکه تلگرام . . .


مدیر اداره نظام مهندسی استان تهران تصریح کرد : این پول با مابقی پولهای ما که در بانکهاست تفاوت ندارد . تنها نمیتوانیم آن را جابه جا کنیم , البته سود آن را اخذ می‌کنیم . بانک شهر نیز می گوید تا وقتیکه آن کمپانی ( “ م ” “ ا ” ) که وام گرفته بازپرداخت را به اتمام نرساند , چهل میلیارد تومان را بانک شهر نزد خویش نگه خواهد داشت .
بگفته او , یک کدام از مشکلاتی که موجود هست این است که ما هنوز نتوانسته‌ایم از بانک شهر آمار بگیریم کمپانی مزبور چه میزان وام از بانک شهر گرفته است .
وی افزود : دادگاه برای مدیر و نائب رئیس قبل و زمان سپس یکی شعب بانک شهر قرار وثیقه دو میلیارد تومانی صادر نموده است و بانک شهر این پول را نقداً واریز نموده است و این اشخاص آزاد می باشند .
او تاکید کرد : انتخاب تکلیف این پرونده در روند قضایی قراردارد , البته پول ما موجود هست و ماهانه نیز سود آن را اخذ می کنیم , ما فعالیت را به‌این نقطه رساندیم و دادگاه طومار زده است به بانک شهر که حق ندارید سپرده را بنفع خویش ضبط نمائید .
او در جواب به‌این پرسش که آیا از اعضای هیات مدیره نظام مهندسی نیز شکایتی شده‌است , اظهار داشت : ما گلایه عام مطرح کرده‌ایم و دادگاه فعلا برای مدیران شعبه قرار صادر نموده است .
در هیات مدیره عصر ششم چهل میلیارد تومان از اموال اداره نظام مهندسی به بانک سپرده شده که‌این مبلغ , وثیقه اخذ وام ها برای یک کمپانی محرمانه قرار گرفت بهمین خواسته هیات مدیره زمان هفتم بریاست حبیب الله غیر‌مدعی و قربان خانی سر کردگی فعلی نظام مهندسی بدنبال این می‌باشند تا این مبلغ چهل میلیارد تومان از بلوکه بانک شهر بیرون گردد .

/ 0 نظر / 16 بازدید