رگولاتوری مورد انحصار آزمایشگاه های رایانه ای را حل نماید

آزمون نظام مهندسی


جهانگیر ادامه اعطا کرد : این زمینه منجر شده تا واردات رسمی امکانات رایانه ای نتواند با اقلام قاچاق در بازار رقابت نماید .

به گفته او , درحقیقت عدم آگهی کافی , گریزو فرار قاچاقچیان از تست های تایید مثال ناخواسته و هزینه و زمان مترتب بر آن , و بعضا دیوان سالاری های اداری در حال حاضر به جای امداد به رویش کیفی امکانات رایانه ای واردکنندگان رسمی , به کاسبان تحریم برای ارتقاء واردات غیر قانونی اشان دامن زده است .
رئیس آزمایشگاه امتحان و چک امکانات کانال کالج صنعتی شریف بابیان این‌که فعالان رسمی این حوزه , مخالف انحصار کار صرفا یک آزمایشگاه درین حوزه می باشند , افزود : مراد از کاسبان تحریم درحقیقت واردکنندگان غیر رسمی و همینطور کسانی است که با طولانی و مشقت بار کردن مراحل در دست گرفتن کیفیت , به پرورش قاچاق در مملکت امداد می نمایند ; تا در سود , موسسات مجاز نتوانند از شبکه رسمی عمل نمایند .
وی همینطور افزود افرادی که به آزمایشگاه مراجعه می نمایند حق دارا‌هستند از نتایج امتحان خویش و شیوه و استاندارد امتحان اطلاع داشته باشند و چه بسا میتوانند به نتایج امتحان هم در صورت مشاهده غلط یا این که نقص‌ فنی یا این که مدیریتی اعتراض نمایند و این موردها بخوبی و مبسوط در استاندارد ISO 17025 که همگی آزمایشگاه¬های تایید مثال ملزم به رعایت آن و داشتن اعتبارنامه قانونی آن میباشند تصریح شده‌است .
جهانگیر به صورت خاص به بندقانونی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ در خصوص “ عمل جدا آزمایشگاه های استاندارد ” اشاره نمود و خاطرنشان کرد : براساس تبصره بند ۴ - ۱ - ۴ استانداردISIRI - ISOIEC - 17025 , در صورتی یک آزمایشگاه بخواهد تحت عنوان آزمایشگاه فرد ثالث شناخته شود ( یعنی آزمایشگاهی که به توصیه یا این که درخواست طرف نخستین , مثلاً اداره تهیه و تنظیم قانون ها و یا این که اداره استاندارد برای طرف دوم , مثلاً یک مصرف کننده یا این که خریدار ) , می بایست ثابت نماید که بی‌طرف است و خویش و کارکنانش از هرگونه فشار نابجای مالی و غیره که بر قضاوت فنی آن‌ها تاثیرگذار باشد مبرا می باشند .​گرداوری چک‌لیستهای محاسبه عالیه برای تهیه و تنظیم نرم‌افزار رعایت قانون ها ملی
به گزارش خبر‌ها نظام مهندسی ( https : //www . akhbarmohandesi . ir ) , مدیرکل دفترمقررات ملی و در دست گرفتن ساختمان وزارت رویه و شهرسازی در دو‌مین گرد هم آیی رییسان اداره ها نظام مهندسی ناحیه پنج کشوری اذعان کرد : گرداوری نظارت لییتهای آنالیز عالیه از هدف ها دارای اهمیت برگزاری این گردهمایی است که به تنظیم تیم داده ها حتمی برای اجرای نرم‌افزار ضوابط ملی ساختمان و چک جامعتر بر ساخت ‌و ساز می‌انجامد . گرداوری چک‌لیستهای آنالیز عالیه برای تنظیم نرم‌افزار رعایت قوانین


گرداوری چک‌لیستهای محاسبه عالیه برای تهیه و تنظیم نرم‌افزار رعایت ضوابط
گرداوری چک‌لیستهای ارزیابی عالیه برای تهیه و تنظیم نرم‌افزار رعایت قوانین

گرداوری چک‌لیستهای بررسی عالیه برای تهیه و تنظیم نرم‌افزار رعایت ضوابط
دومی نشست حیطه پنج اداره ها نظام مهندسی ساختمان استانها با حضور روسای اداره ها نظام مهندسی حوزه‌ پنج و هم ۵ استان میهمان دربرگیرنده مازندران , یزد , کردستان , آذربایجانشرقی و اصفهان برگزار شوید .
محور مهم این گرد هم آیی پرداختن به مورد ماده سی وپنج ضابطه بررسی عالیه بر ساخت‌وسازهای میهن بود . طبق ماده مذکور وظیفه وزارت رویکرد و شهرسازی آنالیز بر روند ساخت و ساز و سعی عوامل موءثر در اجرای ساختمان در مرزوبوم است . دراین ارتباط این نشسن با حضور روسای اداره ها ضوابط ساختمان با محوریت گرداوری ارزیابی لیستهای نظارتی و پرده‌برداری از نرم‌افزار تحلیل عالیه تشکیل گردبد .
حیطه سه کشوری بعنوان پایلوت اجرای نرم‌افزار در نظرگرفته شده که‌این نرم‌افزار بطور آزمایشی برای ۳ ماه دراین استانها اجرایی می‌شود و پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف در کل مرزو بوم بطور یکپارچه عملیاتی میگردد .
دراین نرم‌افزار امکان گزارش‌گیری راجع به میزان رعایت قانون ها ملی ساختمان و چگونگی مباحث بیست و دو گانه ضوابط ملی ساختمان پیش‌بینی شده است .
دردومین گرد‌همایی روسای دفترها ضوابط ملی ساختمان ناحیه پنج کشوری , حامد مانی‌فر , رئیس کل محل کار قانون ها ملی و در اختیار گرفتن ساختمان وزارت رویکرد و شهرسازی درسخنانی ذکر کرد : اولیه گردهمایی اردی پردیس ماه همین سال در شیراز برگزار شوید و این گردهمایی بطور معلوم به گرداوری نظارت لیستها یا این که آنالیز عالیه در قالب برپایی گروههای چندین نفره از روسای اداره ها حیطه پنج اختصاص دارااست .


وب سایت فردی محمدکریمی
وبسایت فردی محمدکریمی . . .
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی اجرا معماری
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی اجرا . . .
NB03
NB03 . . .
NB72
NB72 . . .
کتاب تاسیسات برق پلاس
کتاب تاسیسات برق پلاس . . .
کتاب تشریح پرسش های امتحان نظام مهندسی تاسیسات برقی
کتاب تشریح پرسش های امتحان نظام مهن . . .
NB22 . cover
NB22 . cover . . .
NB01
NB01 . . .
تارنما فردی محمدکریمی
تارنما فردی محمدکریمی . . .
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی اجرا معماری
جزوه آمادگی امتحان نظام مهندسی اجرا . . .
NB03
NB03 . . .
NB72
NB72 . . .
کتاب تاسیسات برق پلاس
کتاب تاسیسات برق پلاس . . .
کتاب تشریح پرسش های امتحان نظام مهندسی تاسیسات برقی
کتاب تشریح پرسش های امتحان نظام مهن . . .
NB22 . cover
NB22 . cover . . .
NB01
NB01 . . .

مانی‌فر اظهار‌کرد : طی ماههای پیش تلاش شده مسئله محاسبه عالیه که از مهمترین ماموریتهای وزارت راه و روش و شهرسازی است جهت دهی گردد که کیفیت و سرعت عمل با وجود محدودیتهای نیروی انسانی و تجهیزات مالی افزایش یابد که‌این فرمان با بهره‌گیری از تیم داده ها مقدور خواهد بود .
او اظهار داشت : تا قبل از این نرم‌افزاری در استان یزد تنظیم شده و مورد بررسی قرار گرفته است . نیز چنین نظارت لیستهای آن به دفعات به شورا نهاده شده که نخستین شهریور بطور آزمایشی در حوزه‌ سه اجرایی میگردد و به مرور در تراز مرز و بوم توسعه می یابد .
رئیس کل محل کار قوانین ملی و در دست گرفتن ساختمان وزارت راهو شهر سازی , ادامه بخشید : تهیه و تنظیم چک‌لیست مطلوب برای تهیه و تنظیم گزیده داده ها و پیاده‌سازی نرم‌افزار حتمی است و امید‌است‌ تا ۳ ماه آتی شاهد بهره برداری از نزم‌افزار قانون ها ملی و ارزیابی عالیه باشیم .
به دنبال نرم‌افزار ارزیابی

دو‌مین نشست روسای اداره ها نظام مهندسی حیطه پنج بهمراه استانهای مازندران , اصفهان . یزد , آذربایجانشرقی و کردستان هجدهم مرداد نود و شش در محل کار ضوابط ملی و در دست گرفتن ساختمان وزارت منش و شهرسازی برگزار شوید .

منبع : ترابر نیوز

/ 0 نظر / 4 بازدید