بازدارندگی اداره نظام مهندسی

اخلاق و رفتار محافظه کارانه نظام مهندسی با مقاومت طیف پیشکسوت در قبال مدرنسیم
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a>
به عبارت دیگر خیر دولت در جایگاه پشتوانه نخستین صنعتی‌سازی , از سیستم‌ها و فناوری‌های نو ساختمانی و تشکل‌های فعال در‌این حوزه حمایت می‌کند و خیر مهندسین و فعالان در حوزه مسکن به خاطر نبود داده ها کافی , بدین سو در تکان میباشند . خلق و خوی محافظه کارانه با مقاومت طیف پیشکسوت در قبال مدرنسیم


خلق و خوی محافظه کارانه با مقاومت طیف پیشکسوت در قبال مدرنسیم
اخلاق محافظه کارانه با مقاومت طیف پیشکسوت در قبال مدرنسیم

خوی محافظه کارانه با مقاومت طیف پیشکسوت در قبال مدرنسیم
البته پرسش مهم این است که اداره نظام مهندسی ساختمان در امر معرفی و استفاده از فناوری‌های نوین در ساختمان‌‌ها چه نقشی بایستی بازی نماید و تا چه میزان قوی بوده درین حوزه به صورت موءثر بازی نقش نماید؟

بازدارندگی اداره نظام مهندسی
فعال بازار مسکن با انتقاد از همت و نقش مانع نظام مهندسی دراین مورد اظهار دارااست : اداره نظام مهندسی خلق و خوی مانع داشته و فاقد هرگونه ایده و پشتیبانی از فناوری های روز در صنعت ساختمان است و چه بسا سنگ اندازی هم کرده است .

رضا میرزاهدی می افزاد : مثال این مسائل آنکه نظام مهندسی استان تهران به خاطر تغییرات شایان توجه در نصیب مدیر در سالیان اخیر با ضعف بسیار در بخش‌های متفاوت فنی - مهندسی مواجه بوده است . بکارگیری سیستم های نوین و تازه در ساختمان‌سازی , نیازمند علم روز است که متاسفانه ما حتی‌در در‌این بخش هم در رشد مهندسین با نقص‌ مواجه بوده ایم و نتوانسته‌ایم مهندسین خویش را به کشورهای دیگر صادر کرده تا با علم و علم ها تازه آشنا شوند و این علم نو را در مرزوبوم عملیاتی نمایند .

او در جواب به این که چه نهادی متولی توسعه و گسترش صنعتی‌ شدن بخش ساختمان می‌باشد , خاطرنشان کرد : یقینا دولت و وزارت منش و شهرسازی پرچمدار این مسئله می باشند و اداره مسکن و شهرسازی , اداره نظام مهندسی ساختمان , شهرداری‌ها , بخشداری‌ها , استانداری‌ها و مهندسان برنا فعال در بخش صنعت ساختمان , بایستی از آن حمایت نمایند .

ساختمان‌های کهن بهترند
جعفر هاشم‌زاده , مدیر اداره نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی , در پاسخ به این‌که سوال آیا نقش مانع نظام مهندسی در بخش فناوری‌های تازه را پذیرش دارید , اظهار کرد : در حالی که دانش مهندسی هر روزه در حال پیش رفت است و چه بسا جدیدا قابل انعطاف افزارهای نظام مهندسی روز آپ دیت ترقی کرده اند , این انتقاد به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان وارد است که از سیستم‌های نوین حمایت نمی کنند .

او با تاکید بر اخلاق محافظه‌کارانه اداره , اظهار داشت : در هر مورد سیستم نظامات مهندسی طیف دوچندان گسترده‌ای از مهندسان را دربرمی‌گیرد و اکثری از مهندسان پیشکسوت با وجود رزومه کاری و تجارب شایان توجه , داده ها و اشراف چندانی از این تولیدات نداشته و شناخت کافی با سیستم‌ها و فناوری‌های نو ندارند و عملا معتقدند ساختمان‌های سابق که مصالح نو در آنان به عمل گرفته نشده , از کیفیت مناسبی برخوردارند .

سنت در قبال مدرنیته
این مهندس عضو اداره نظام مهندسی بابیان این که در بخش صنعتی‌سازی مشاجره دیرباز و نو مطرح بوده و نیازمند این هستیم که سنت مدام خویش را با این جور فناوری‌ها هماهنگ کند , طولانی تر کرد : متاسفانه این مقاومت به‌خصوص بین مهندسان سابق و پیشکسوت که تمایلی به به‌روزرسانی ندارند , وجود داشته و به حیث میاید اداره نظام مهندسی در این باره می بایست عملکرد بیشتری کند یعنی سیستم مقاومت کمتری از خویش در قبال این تغییرات از خویش نشان داده تا بتوانیم با پیشرفت‌های صنعت ساختمان هماهنگ باشیم .

این مهندس عضو اداره نظام مهندسی با این توضیح که در اختیار گرفتن پباده سازی و محاسبه بر سرویس ها مهندسی یکی‌از وظیفه های مهم سازمان‌های نظام مهندسی میباشد , ادامه بخشید : اداره می تواند در آن گاه معرفی فناوری‌ها و مصالح تازه هم نقش ایفا کرده و این معرفی می تواند بیشتر بوسیله فراگیری یا این که معرفی ساختمان‌های پایلوت و نمونه‌های برتر از حیث بکارگیری مصالح نو , به جامعه مهندسی انجام گیرد .

این مسئول با اشاره به این که در استان آذربایجان‌غربی در بدو ورود به فن و یا این که در صلاحیت اجرا و آنالیز مهندسان , فناوری‌های نوین را تحت عنوان یکی‌از مواد درسی و آموزشی قرار داده‌ایم تا با این مصالح و فناوری‌ها آشنا شوند افزود : همینطور برای معرفی این فناوری‌ها همیاری خیر و خوبی با تولیدکنندگان و شرکتهای آفریننده مصالح نوین داریم تا مهندسان با آن‌ها آشنا شوند و عصر های آموزشی در نظام مهندسی برگزار شده‌است .

مدیر اداره نظام مهندسی آذربایجان غربی تاکید کرد : منتهی به وقوع پیوستن این انگیزه به‌تنهایی از نظام مهندسی برنمی‌آید و تمام سازمانهای ذی‌مدخل در ساخت و ساز از جمله منش و شهرسازی , شهرداری و کارخانه‌های تولیدکننده مصالح و فناوری‌های نوین بایستی در این باره همیاری نمایند .

نقش مدیریتی اداره نظام مهندسی
علاوه بر این , مدیریت اداره نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان هم با تاکید بر این که نقش اداره نظام مهندسی در قضیه توسعه و گسترش کاربرد فناوری‌های نوین می بایست مدیریتی باشد اعلام‌کرد : برخی میبینیم که سازمان‌های نظام مهندسی به مباحث اجرایی درین بخش ورود پیدا مینمایند , یعنی می خواهد بستری را مهیا نمایند که تولید ها خاصی در ساختمان‌ها استعمال شود و این خط مش خطا است , زیرا شاید شائبه رانت تولید و این پرسش مطرح شود که چرا بایستی این محصول استعمال شود .
علی زهتاب با اشاره به این‌که که در‌حالتی که کلیات در صنعتی‌سازی ساختمان مورد‌علاقه قرار گیرد , نتایج مضاعف بهتری در پی خواهد داشت افزود : فقط تمرکز و دقت به صنعتی‌سازی خیلی مهم نیست . درواقع صنعتی‌سازی و مصالح نوین بایستی بوم آورد باشد .

او با ارائه مثالی اظهار داشت : برای مثال در ساخت پروژه‌های مسکن مهر اصفهان از بنا LSFاستفاده شد , در حالی که‌این مصالح به هیچ عنوان مستقر فقدان و به همین منظور اکنون با دردسرهای متعددی برای حل این ایراد مواجه هسیتم .

زهتاب بابیان این‌که مصالح و فناوری‌های مربوط به مشاجره صنعتی سازی ابتدا می بایست بومی‌سازی شود و آن‌گاه در ساخت وسازها مورد استفاده قرار گیرد خاطرنشان کرد : با این وجود خوشبختانه پیشرفت‌های مضاعف نیکی در این باره داشته‌ایم و در راس پژوهش ها اصفهان محصول ها نوین مخصوص به شخصی ساخت شده‌است
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

/ 0 نظر / 4 بازدید