توافق معترضین با آخوندی

توافق معترضین با آخوندی
دعوا بین مدافعان استقلال اداره نظام مهندسی بعنوان یک متولی اجرا و معارضان آن که نظیر سالیان پیش رغبت بحضور سازمانهای ناظری مثل شهرداریها و شورای شهریها در‌این همه پرسی دارا‌هستند . آن مشاجره چنان بالازد که مدافعین طیف دوم گلایه خویش را از وزیر راه‌ و شهرسازی بدیوان عدالت بردند . اکنون نیز دین ‌نامه در اختیار گرفتن ساختمان و حذف نظام مهندسی از چرخه صادر شدن پروانه تا پایانکار , جنجالی شده و مدافعین و مخالفین , مقابل نیز قد دانش کرده‌اند . مخالفین می گویند این مبادرت , بنفع مهندسی مملکت و مردمان نیست و آخوندی زیر صورت‌ گرد هم آیی زده است .
با این وجود حامد مظاهریان , معاونت وزیر شیوه ‌و شهرسازی در کارها مسکن و ساختمان از پشت پرده این مخالفتها میگوید . به گفته او , اینکه که‌این دین ‌نامه بحذف ارگان های نظام مهندسی ساختمان استانها از چرخه نو می‌انجامد , گزاره‌ای به طور کامل اشتباه و مغلطه‌ ای برای انحراف ذهن مستمع از هدف ها مخفی در مخالفت است , زیرا‌ که بعضا مخالفین , منافعشان با تغییر و تحول حالت جانور بخطر می ‌افتد .
‌ماجرای آیین‌نامه در دست گرفتن ساختمان بکجا رسید؟ چرا وزارت راه‌ و شهرسازی پافشاری به اجرائی ‌شدن آن دارد؟
آئین ‌نامه در اختیا آزمون نظام مهندسی ر گرفتن ساختمان پس از حدود ۳ سال عمل کارشناسی توسط کمیسیون کارها زیربنایی دولت بتصویب رسید تا برای تأیید آخرین بهیئت وزیران برود . مراحل اداری فعلی ساخت ‌و ساز شهری که در ده سال پیش پایه‌ ریزی شده , به تأیید قریب به رخداد دست ‌اندر کاران ساخت ‌و ساز دارنده مشکلات زیادی است که عمدتا سبب به ضایع شدن حقوق و دستمزد مصرف ‌کنندگان میگردد . اشکالاتی همچون کیفیت زیر ساخت ‌و ‌ساز , کمبود چک تخصصی کافی در زمان ساخت , مخدوش‌ بودن نظام مسئولیتی , نظارتهای صوری و امضا‌ فروشی , وزارت راه‌ و‌ شهرسازی را بر آن داشت تا نسبت به تصحیح این روند مبادرت نماید . آن چه از عیب گیری و زخم ‌شناسی شرایط کنونی در کنار تجربیات جهانی حاصل شوید , پیش‌ نویس آیین‌ طومار در اختیار گرفتن ساختمان را صورت بخشید . پیش ‌نویس بدفعات بنظرخواهی همگانی نهاده شد و ثمره این بازخوردها نهایتا در صورت پایانی خویش بعنوان مصوبه کمیسیون کارها زیربنایی دولت اکنون برای ثبت آخرین در اختیار هیئت دولت قرار گرفته است .

/ 0 نظر / 4 بازدید