امداد هزار و چهارصد میلیون تومانی دولت برای بسط روشهای نو آب پاشی

آزمون نظام مهندسی
کمک هزار و چهارصد میلیون تومانی دولت برای توسعه و گسترش روشهای نو آب پاشی
احمد کبیری با اشاره به اصلی بودن مبحث رئیس منابع آب تصریح کرد : از دیر باز این مبحث مورد دقت بوده و با اعتنا به‌این اینکه کشور ایران در ناحیه کم آب و نصفه کم آب جای‌دارد اجداد ما در پیشین عاقلانه‌ خیس با حالت خشکی کنار آمده و نظمی تولید کرده بودند تا برداشتهای آن ها بیشتراز گنجایش طبیعت نباشد و همین فرمان منجر حیات و دوام فرهنگ وتمدن هفت هزار ساله جمهوری اسلامی ایران بوده است .
کبیری یک کدام از بدیعی ‌ترین ابتکارات نیاکان ما‌را , ابتکار عمل قنوات و کاریزها دانست و ادامه اعطا کرد : آنان با تکنولوژی آن زمان توانسته ‌اند آب ما یحتاج را از منبع مورد اطمینان تأمین نمایند .
او با اشاره به‌این مقاله که رئیس منابع آبی رنگ در دهه‌ های قبلی دست خوش یک نابسامانی شده‌است , تاکید کرد : مهم ترین این نابسامانیها در اولِ انقلاب بود که به جای رئیس علمی , تأمین رضایت کشاورزان مورد علاقه قرار گرفت ; این قضیه سبب ساز تشویق بی مورد کشاورزان شده و توسعه و گسترش کشاورزی موجب شد تا بمنابع محدود آبی رنگ مرز و بوم لطماتی وارد گردد که پیرو بزرگ‌ ترین لطمات بمنابع آب زیرزمینی در دولت پیش اتفاق افتاد .
مدیر اداره نظام مهندسی کشاورزی و منابع ارگانیک تیتر کرد : صادر شدن صدها هزار جواز برای چاههای غیر مجاز و عدم رعایت حریمهای آبی‌رنگ منجر شد تا لطمات جبران ناپذیری بمنابع آبی رنگ مرز و بوم وارد گردد .
او با اظهار تأسف از این‌که دولت یازدهم وارث چنین وضعی در منابع آبی رنگ مرز و بوم بوده و کلیه کارایی خویش را برای پایداری منابع آبی رنگ کرده است , تصریح کرد : با سعی وزارت نیرو در دولت یازدهم مورد آب که برای بخش اعظمی مسئله مهمی بشمار نمیرفت اهمیت پیدا کرد و در طول حاضر می شود اعلام‌کرد که , قضیه آب و خطر کم آبی در حالا تبدیل شدن به یک مذاکره ملی است که می تواند خیلی از اتفاقات روی داده در پیشین را مدیر کرده و از تکرار آن جلوگیری نمود .

/ 0 نظر / 20 بازدید