پرداخت صدو سی و چهار میلیارد ریال وام خرید ادوات کشاورزی

پرداخت صدو سی و چهار میلیارد ریال وام خرید ادوات کشاورزی در گنبدکاووس
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a>
جهادکشاورزی گنبدکاووس از پرداخت صدوسی و چهار میلیارد ریال وام ها درقالب طرح مکانیزاسیون برای خرید اتومبیل آلات و هم ادوات کشاورزی دراین شهرستان طی سال پیش خبر بخشید . پرداخت صدو سی و چهار میلیارد ریال وام خرید ادوات کشاورزی


پرداخت صدو سی و چهار میلیارد ریال وام خرید ادوات کشاورزی


پرداخت صدو سی و چهار میلیارد ریال وام خرید ادوات کشاورزی
غلام علی نورا اظهار‌کرد : با پرداخت این میزان وام تعداد صدوشصت و خیر دستگاه گونه های تراکتور , ۸ دستگاه کمباین و هفتادوهفت دستگاه دیگر ادوات کشاورزی بوسیله سود برداران بخش کشاورزی شهرستان خریداری شوید .
نورا با اشاره به‌وجود ۵ هزار دستگاه تراکتور و چهارصدوهشتاد دستگاه کمباین در گنبدکاووس , ادامه بخشید : از این تعداد خودرو آلات بخش کشاورزی , پانصد دستگاه تراکتور و شانزده دستگاه کمباین طی ۳ سال قبلی و از محل پرداخت وام ها تامین شده‌است .
به گفته ایشان ; برای سال جاری از محل وام ها طرح مکانیزاسیون , خرید دویست و پنجاه دستگاه کمباین برای کل استان گلستان پیش گویی شده که بیست و پنج درصد آن سهم گنبدکاووس است .
او نیز چنین بااشاره به درپیش بودن فصل برداشت تولیدها پاییزه ( گندم , جو و دانه روغنی کلزا ) از اجرای طرح معاینه فنی کمباینها خبر اعطا کرد وعنوان کرد : از مجموع چهارصدوهشتاد کمباین جان دار در گنبدکاووس تا به امروز , ۴۰۰ دستگاه معاینه فنی گردیده اند .
مدیریت مجاهدت کشاورزی گنبدکاووس تاکید کرد : برای کمباینها بعداز معاینه فنی بوسیله کارشناسین نظام مهندسی کشاورزی گلستان , کارت معاینه فنی و برچسب ذی‌ربط صادر می‌شود , ضمن این‌که کشاورزان می بایست با رویت کارت یا این که پرچسب معاینه فنی , با کمباین اذن برداشت ( دروی محصول ) را بدهند .
او تصریح کرد : طرح معاینه فنی کمباینها سالانه پیش از استارت فصل برداشت محصول , با انگیزه بالارفتن کیفیت برداشت , کاهش ضایعات و ارتقا فایده وری انجام میگردد .
نورا خاطرنشان کرد : درسال زراعی ۹۶ – ۹۵ بدلیل نبود بارش مطلوب درفصل کشت , جزء مزارع گندم واقع درمناطق شمالی گنبدکاووس مبتلا ضرروزیان گردیدند و طبق شالوده پیش گویی ایجاد این محصول استراتژیک حدود دویست و پنجاه هزار بدن است .
گنبدکاووس با سیصد و پنجاه هزار نفر جمعیت و دارا بودن صدوشصت هزارهکتار زمین ها زراعی و باغی از قطبهای دارای اهمیت محصولات کشاورزی در مملکت و استان گلستان است , ضمن این‌که که‌این شهرستان درسال پیش باتولید سیصد و بیست و پنج هزار بدن گندم سکو اولیه مملکت را در حوزه شهرستان ها کسب کرد .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

/ 0 نظر / 22 بازدید