گزارش فنی شهر سازی نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی


3 - سنجش ویژگی های پروژه
3 - 1 - موقعیت قرار گیری پروژه ( معرفی زمین , ویژگی ها ثبتی و ملکی , بعدها , مساحت و . . . ) .
3 - 2 - بررسی و تحلیل ویژگی های طبیعی و کالبدی زمین ( دربرگیرنده : توپوگرافی , شیب , پوشش گیاهی , حرایم طبیعی و
مصنوعی و سایر مستحدثات و تاسیسات جان دار در آن با استفاده از عکس های ماهواره ایی و نقشه های گیتاشناسی ) .
3 - 3 - بررسی و تحلیل جمعیت پذیری محدوده پروژه و تطبیق آن با قانون ها و قوانین طرح جامع و تفصیلی ( علی الخصوص
در شرایطی که پروژه معطوف به بارگذاری مسکونی قابل توجهی می باشد ) .
3 - 4 - بررسی و تحلیل ورودی و خروجی های مربوط به پروژه و شیوه تأمین پارکینگ و ظرفیت جانور آن .
3 - 5 - بررسی قانون ها و ضوابط شهرسازی و طرح های تصویب شده شهری مؤثر بر موقعیت پروژه اعم از در نقشه های پهنه
بندی طرح تفصیلی و حوزه بلافصل آن , کلیه مصوبات مربوط به زمین اعم از آراء ماده 12 زمین شهری , ماده 7 و ماده 101 ,
وضیت صادر شدن پروانه , امر نقشه های صادر شده و تمامی سابقه شهرسازی , داده ها سامانه طرح تفصیلی قدیم و جدید .
3 - 6 - ارائه ماتریس های اضطراری ( SWOT . (
هیأت رئیسه مجموعه تخصصی شهرسازی
۲
4 - گزینه های پیشنهادی
4 - 1 - ارائه گزینه های پیشنهادی .
4 - 2 - تعیین فعالیت های پیشنهادی , تعیین تراکم ساختمانی , مرحله اشغال , تعداد طبقات , روش استقرار سازه ( ها ) در زمین و
تهیه سایت پلان جانمایی و برنامه فیزیکی هر یک از گزینه ها .
4 - 3 - تعیین و معرفی گزینه برتر .
5 - پیوستها
5 - 1 - تصاویر اوراق مثبته ( گواهی مالکیت , نوعیت ملک , آراء قضائی , جواب استعلامات مراجع ذیصلاح و . . . ) .
5 - 2 - معین نمودن موقعیت ملک در نقشه اطلس گیتاشناسی .
5 - 3 - معلوم نمودن موقعیت ملک در عکس های ماهواره ای .
5 - 4 - کروکی های ملک به انضمام نقشه های مهمور به مهر کارشناس رسمی در صورت وجود در سابقه شهرسازی ملک
ذی‌ربط .
5 - 5 - موقعیت ملک در نقشه های طرح ملاک فعالیت ( با وضوح واجب جهت تشخیص لایه های اطلاعاتی نقشه ذی‌ربط ) .
5 - 6 - ارائه تصاویر ضروری وضعیت جان دار پروژه , دسترسی های آن و بافت اطراف

¬¬¬¬

/ 0 نظر / 22 بازدید