پیشین از کار بینی به طراحی‌های گرافیکی اعتماد کنیم؟!

تجمیل الانف

 

پیشین از کار بینی به طراحی‌های گرافیکی اعتماد کنیم؟!
دکتر شبنم شادابی , کارشناس جراحی پلاستیک بینی و صورت : بافت بینی دربرگیرنده پوست , نسج قابل انعطاف , غضروف و نسوج مشقت بار مانند استخوان است . دکتر حین کار سازه به تجربه و موقعیت تصمیم می گیرد که‌این بافت را تا چه حد بازنویسی نماید . ولی موضوعی که از اهمیت متعددی شامل است , ‍‍‍ عملکرد‍‍‍‍‍‍‍‍ بینی است برای همین می‌توان اذعان کرد سعی بینی از ظواهر آن مهم‌تر است .

پیشین از فعالیت بینی به طراحی‌های گرافیکی اعتماد کنیم؟!
دکتر معالج شبنم شادابی , کارشناس جراحی پلاستیک بینی و صورت

بافت بینی دربرگیرنده پوست , نسج قابل انعطاف , غضروف و نسوج طاقت فرسا مانند استخوان است . دکتر معالج حین کار سازه به تجربه و وضعیت تصمیم می گیرد که‌این بافت را تا چه حد ویرایش نماید . البته موضوعی که از اهمیت متعددی برخوردار‌است , ‍‍‍ عملکرد‍‍‍‍‍‍‍‍ بینی است برای همین می‌توان خاطرنشان کرد تلاش بینی از ظواهر آن مهم‌تر است .

برای همین نکته‌ای که اشخاص بایستی به آن دقت داشته باشند این است که پس از جراحی این همت مبتلا مشکل نشده باشد . همینطور جراح نیز می بایست مراحل فعالیت را به سمتی پیش برنده شود که نیز از نگاه زیبایی و نیز از حیث عملکردی بینی مبتلا خلل نشود . در صورتی یک بشر نتواند عالی نفس بکشد قلب , روح و روان وی نمی‌تواند به صدق فعالیت نماید , چراکه درصورتی که اکسیژن به‌درستی به ارگان‌های تن نرسد , این ارگان‌ها نیز تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت .

براین اساس او‌لین و مهم ترین زمینه این است که آدم بتواند به‌خوبی نفس بکشد . در سکو نخستین ما از بینی توقع تلاش عالی و بعد از آن زیبایی داریم , براین اساس هیچ‌وقت نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که مثل یک نگارگری بتوانیم برای بینی از نظر زیبایی متصور شویم که یک بینی چه شکلی میتواند باشد . مدام یک بینی را ما می توانیم از دید زوایای کازمتیک توقع داشته باشیم که بتوانیم به یک حد ایده‌آلی برسانیم ولی این ایده‌آل در بیشتر تایم ها حین فعالیت معلوم میگردد . همینطور عوامل دیگری از‌جمله دسته پوست , سن مریض , ارتفاع و پهنای بینی و . . . دخیل میباشند .

براین اساس پباده سازی کامپیوتری تنها یک جنبه بازاریابی و مارکتین دارااست , از لحاظ علمی فاقد اعتبار است . هر شخصی که با فتوشاپ آشنا باشد , قادر است بینی خویش را به هر شکلی که دوست داراست , تغییر‌و تحول دهد و انتظارات غیر طبیعی برای خویش ساخت نماید . یک کدام از عواقب این فعالیت , یک فیض فانتزی یا این که غیرطبیعی برای مریض است که بعداز فعالیت احتمالا نارضایتی مریض را در پی داشته باشد .

/ 0 نظر / 21 بازدید