تشکیل کمیته شیوه بری جهت اجرای طرح محله بلاغی

تشکیل کمیته روش بری جهت اجرای طرح محله بلاغی/ لزوم بررسی تمامی جانبه گذشته از اجرای هر تصمیمی در‌این پروژه
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a>
, رئیس کل رویکرد و شهرسازی استان قزوین در گرد‌همایی معارفه طراح پروژه محله بلاغی و خیابان شهید انصاری شرقی قزوین از تولید کمیته شیوه بری این پروژه متشکل از نماینده های شهرداری , شورای اسلامی شهر , رویکرد و شهرسازی , کمپانی عمران بهسازی شهری , , ارثیه فرهنگی , استانداری نظام مهندسی , و مشاور طرح خبر بخشید . تشکیل کمیته خط مش بری جهت اجرای طرح محله بلاغی


تشکیل کمیته شیوه بری جهت اجرای طرح محله بلاغی
تشکیل کمیته رویه بری جهت اجرای طرح محله بلاغی

تشکیل کمیته رویکرد بری جهت اجرای طرح محله بلاغی
مسعود حق لطفی در‌این نشست که با حضور داود محمدی نماینده مجلس شورای اسلامی , علی فرخ زاد نائب رئیس عمرانی استاندار و نماینده هایی از سایر دستگاههای ذی‌ربط درین سازمان کل برگزار شوید , اظهار کرد : می بایست با برنامه‌ریزی حساب شده و ظریف در زمینه ی این پروژه تصمیمگیری کرد .
حق لطفی با تاکید بر لزوم بررسی تمام بعدها و جوانب طرح جهت تصمیمگیری ذکر کرد : درین گردهمایی قرار شد نقشه‌های اساس , داده ها اساس و میزان املاک ثبتی و املاک تملک شده و دیگر اطلاعاتی که برای پباده سازی موردنیاز است هرچه سریعتر برای ارائه به مشاور بشرکت عمران و بهسازی ارسال گردد .
مدیرکل روش و شهرسازی نیز چنین ادامه اعطا کرد : ضروری است کمیته راهبری متشکل از نماینده های شهرداری ( حوزه ترافیک و شهرسازی ) , ارثیه فرهنگی , شورای اسلامی شهر , استانداری , راه و روش و شهرسازی , کمپانی عمران بهسازی شهری , نظام مهندسی , مشاور طرح و بقیه دستگاههای دارای ربط در‌این پروژه تشکیل گردد . نیز چنین داوود محمدی نماینده مردمان شهرستانهای قزوین , البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اعلام این مقاله که زیرساختهای فعلی جواب گوی تراکم جمعیتی شهر نیست , افزود : دربین بسط شهر و نگهداری اثرها تاریخی و نام‌و‌نشان شهری میتوان توازنی برقرار نمود تا علاوه بر به وقوع پیوستن هدف ها موردنظر در هر ۲ طرف ظرفیتهای جان دار را هم مورد بهره برداری قرار بخشید .
رئیس کل رویه و شهر سازی استان قزوین تیتر کرد : با اعتنا به بازگشایی خیابان انصاری غربی , مردمان توقع بازگشایی خیابان انصاری شرقی را دارا‌هستند و با اعتنا به هزینه‌های انجام شده برای تملک خانه‌های مو جود در مسیر این طرح , بایستی این پروژه هر چه سریعتر انتخاب تکلیف گردد .
او اظهار داشت : با یک نگاه جامع و عالی با نگهداری نام و نشان و مورخ و بهره‌مندی مردمان از وام ها و با رعایت زمان می‌توانیم بحل این خلل بپردازیم و تصمیمی را اتخاذ نماییم که قدم مؤثری در این مسیر باشد .
همینطور علی فرخزاد نائب رئیس هماهنگی کارها عمرانی استانداری در‌این گرد هم آیی بابیان این زمینه که محور بسط قزوین گردش گری در حیث گرفته شده , اعلام کرد : انگیزه ما به عاقبت رساندن این پروژه در اسرع وقت است لذا مشاور بایستی با در حیث دریافت کردن همگی بعد ها , تصمیم حتمی را گرفته و در مدت‌زمان معین طرح خویش را ارائه کند .
غفاری مشاور پروژه طرح محله بلاغی در‌این جلسه‌ تصریح کرد : با دقت به تاریخی بودن شهر قزوین و اهمیت و قیمت آن در پباده سازی این خیابان می بایست تمام بعد ها چشم شود , به دلیل آن که پباده سازی شهری امری یکسری وجهی است که مهمترین آن دعوا اجتماعی - فرهنگی است .
غفاری اظهار‌کرد : با عنایت بدین اینکه نگرش ما بایستی صحیح تامل کردن و صحیح کار کردن باشد لذا بایستی بتوانیم در قزوین با بینش پایداری , شهر انسانی پدید آوریم , بدین ترتیب ابتدا بایستی یک چشم‌انداز متناسب پیدا کرده و طبق آن بسمت جلو جنبش نماییم .
قابل ذکر است در‌این گرد‌همایی که با انگیزه بررسی موقعیت طرح محله بلاغی و خیابان شهید انصاری شرقی و معارفه طراح پروژه برگزار شده بود , داوود محمدی نماینده مردمان قزوین , آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی , علی فرخزاد نائب رئیس هماهنگی کارها عمرانی استانداری , پزشک معالج ماندانا ملک نماینده کمپانی عمران و بهسازی شهری جمهوری اسلامی ایران , مسعود حق لطفی مدیرکل رویه و شهرسازی استان , دکتر معالج غفاری مشاور پروژه , محسن اسماعیلی مدیریت شهرسازی و معماری سازمان کل رویه و شهرسازی , رافع ناصری فر رییس سازمان عمران بهسازی شهری سازمان کل خط مش و شهرسازی , عباس وثیق‌نیا رییس اداره نظام مهندسی , فرزانه نظریپور نائب رئیس شهرسازی و معماری شهرداری قزوین و میزانی نائب رئیس حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین حضور داشتند .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

/ 0 نظر / 18 بازدید