تغییرات در بینی با ارتقا سن

تجمیل الانف


باور بدین مورد که بینی و گوش با گذشت زمان بزرگ میشوند دربین مردمان دوچندان شایع است و اکثرا ” با شاهد تصاحب کردن مادر‌ها و مادربزرگ هایشان بر صحت این مسئله تاکید می‌کنند . ولی آیا براستی چنین است؟

واقعیتش این است که بینی شما پس ازرسیدن به بلوغ پرورش نخواهد کرد . البته بینی هم جزئی از تن بشر بوده و نظیر بقیه نواحی زیر اثر جاذبه جای‌دارد و هم زمان با اجزای دیگر صورت با گذر زمان به سوی ذیل کشیده میگردد .

تیم ای از عوامل می‌توانند سبب تسریع در نزول نوک بینی یا این که درازتر بنظر وصال بینی با ارتقا سن شوند مثل ضخامت پوست بینی یا این که ضعیف بودن بودن غضروفهای زیرین و بطور کلی اسکلت پشتوانه بینی .

این قضیه نیزدیده شده‌است که ویرایش طولانی بازه بینی برای آبریزش ناشی ازآلرژی ها قادر است سبب ساز تسریع در نزول نوک بینی شود .

جوشهای مضاعف در نوک بینی در دوران جوانی هم میتواند با کلفت خیس کردن پوست بینی , در سال های دورتر سبب ارتقاء سرعت نزول آن شود .

یک بینی کج ومنحرف هم با ضعف در غضروفها منجر شل شدن و احتمال نزول بینی میشود .

پس در کل با گذر سن بینی پرورش نمی‌کند بلکه نوک بینی سازه به عارضه ها گوناگون زیر می افتد .

/ 0 نظر / 23 بازدید